Парцелът, на който е разположен бъдещият комплекс, се намира между Равда и Несебър, на първа линия след плажа. С проекта се запазват в максимален брой съществуващите дървета и допълнително се предвижда засаждане на нови.


Комплексът е разделен на четири обема, групирани два по два. Във всяка двойка единият обем е дървен, а другият – каменен. Дървените са естествено продължение във височина на дъсчената скара по терена, като облицовката им следва точно нейната посока. Тежките каменни тела са повдигнати на колони, а под тях има кафене и ресторант. Тази игра с материалите позволява комплексът да се олекоти визуално.


Целта на целия този преднамерен хаос – гората от колони, разместването на стълбите и отворите по фасадата – е да се постигне усещането за максимална свобода.


Типовете са основно два – студиа и едностайни, само на последните етажи са по-големи.


За защита от слънцето всички витрини на каменните обеми са "опаковани" с бели завеси, а по фасадите на дървените тела на места скарата преминава в хоризонтални козирки. Прегряването се избягва и в плътните участъци – стените на каменните обеми са с обща дебелина 50 см, а на дървените – 45 см с вентилируемата обшивка. С тези параметри, озеленените покриви и запазването на съществуващи дървета сградата може да се счита за нискоенергийна и съобразена с принципите за устойчиво развитие.